USDA'nın Türkiye için buğday üretim tahminlerini, ilkbaharda kuru havanın ve yaz aylarının aşırı yağışlarının yol açtığı verim ve kalite nedeniyle 1,5 milyon ton azalttığını söyledi.

USDA, 2020/21 pazarlama yılında buğday üretimini yıllık % 3 artış olacağı ancak Türkiye istatistik ofisi tarafından yapılan resmi tahminde % 12 düşüşle 18 milyon ton olarak tahmin ediyor. 

USDA, “Özellikle İç Anadolu'yu ve özellikle Trakya bölgesinde Haziran ayında şiddetli yağışları etkileyen Mayıs ayında olağan hava koşullarından daha sıcak ve kuru geçiyor” dedi.

Buğday ithalat tahminleri, geçen yıla göre daha yüksek durum üretimine rağmen buğday ürünleri ihracatındaki yavaşlama nedeniyle yıllık % 35 düşüşle 7 milyon ton seviyesinde kaldı.

USDA ayrıca buğday ve buğday ürünleri için ihracat tahminlerini bir önceki rapordan 500.000 ton azaltarak, yıllık % 5 düşüşle 6,1 milyon ton'a düşürürken, tüketim tahminlerini de 20,2 milyon ton seviyesinde değiştirdi.

Arpa üretim tahminlerini 400.000 ton azaltarak 8 milyon ton'a düşürdü. Bu rakam yıllık % 1 arttı.

Arpa ithalatı tahminlerini 400.000 ton seviyesinde tutarken, tüketim miktarını 200.000 ton düşüşle 8.5 milyon ton'a düşürdü.

Mısır için üretim tahminini 6,8 milyon ton seviyesinde değiştirerek ithalat tahminini 2,7 milyon ton seviyesinde tuttu. Ancak düşük talep nedeniyle tüketim tahminini 200.000 ton düşürdü.