Türkiye bu yıl kış kuraklığı yaşadı. Türkiye'de kümülatif yağış 1 Kasım 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında,

tüm bölgelerde geçen yıla göre azaldı. Ancak mahsul verimi yine de bahar havasına bağlı olacaktır. 2020/21 Buğday üretim tahmini, ekim alanındaki artışla birlikte 18 Milyon ton olarak bekleniyor. Pamuk üretim alanları buğday ve mısır üretimine kaymıştır.

Arpa üretimi ve ekim alanı tahmini 7,9 Milyon Ton ve 3,8 milyon hektarla geçen yıl ile aynı kalmıştır.

Ekim alanındaki artışa bağlı olarak Mısır üretim tahmini 6,9 Milyon Ton'dur. 2019/20 mısır ekimin 600.000 hektara ulaşacağı öngörülmektedir. Mısır esas olarak Pamuk’tan daha iyi getiri sağlıyor olması nedeniyle ve bu yıl Pamuk fiyatları düşük gitme sebebiyle Ekim alanları Pamuk’tan Mısır’a kaymıştır.

TMO fiyatların yükselmemesi için ithalata başvuruyor. Hükümet tahıl pazarlarında çok aktif olmaya devam ediyor. Bu etkin içe aktarma politikası muhtemelen bir sonraki pazarlama yılında da devam edecek.